Den Cirkulære Økonomis Landsby øger genanvendelsesgraden af blandet affald

’Den Cirkulære Økonomis Landsby’ i Riihimäki øger husholdningsaffaldets genanvendelsesgrad, når f.eks. plast og bioaffald kan omdirigeres fra blandet affald til nyttiggørelse.

Den Cirkulære Økonomis Landsby løfter genanvendelsen af husholdningsaffald til et nyt niveau

Fortum Waste Solutions bygger i Riihimäki en landsby for Cirkulær Økonomi, hvor materialer, der indeholder husholdningsaffald, cirkuleres videre via et økoraffinaderi, Finlands første plastraffinaderi og et bioraffinaderi. Den Cirkulære Økonomis Landsby er et unikt koncept, hvor den bedst mulige genanvendelsesmetode er udviklet sammen med Biotehdas Oy for hver affaldsstrøm.

I økoraffinaderiet udskilles ca. 37 % bioaffald, 10 % plast og 3 % metal fra husholdningsaffaldet. Landsbyen øger genanvendelsesgraden for husholdningsaffald til 50 % og nyttiggørelsesgraden til 98 %. I anlæggene behandles 100.000 tons husholdningsaffald pr. år.

Den Cirkulære Økonomis Landsby i Riihimäki, Finland, er færdigetableret i 2016 og et vigtigt skridt nærmere realiseringen af den cirkulære økonomi. Mens landsbyen etableres tilfører den, hvad der svarer til 100-160 fuldtidsjobs, og når den sættes i drift 20-30 fuldtidsjobs.

Se
video

Bioraffinaderiet producerer bioaffald til transportformål. Desuden genindvindes der næringsstoffer, f.eks. kvælstof. Ca. 400.000 tons bioaffald fra husholdningsaffaldet er tidligere forblevet uudnyttet . Hvis  dette affald behandles i et anlæg som bioraffinaderiet, kan man danne energi til ca. 12.500 parcelhuses årlige behov.

Til plastraffinaderiet kanaliseres både plast udskilt fra husholdningsaffald og specielt indsamlede plastikemballager fra husholdninger. I raffinaderiet bliver plasten sorteret, pulveriseret, vasket og granuleret. Plasten kanaliseres tilbage til plastindustrien, hvor den erstatter helt nye råmaterialer. Plastgenbruget kræver kun ca. 15 % af den energi, som fremstillingen af ny plast kræver.