Mod en bæredygtig fremtid

At bekæmpe klimaforandringer og spare på naturressourcer har skabt ét af verdens hurtigst voksende forretningsområder.

At bekæmpe klimaforandringer og spare på naturressourcer har skabt ét af verdens hurtigst voksende forretningsområder, genanvendelsesindustrien. Det er et indlysende problem, at naturressourcerne er ved at være opbrugt - og Fortum Waste Solutions kan bidrage til løsningen.

Begrænsede råmaterialer styrer virksomheder og samfundet mere og mere mod at udnytte ressourcerne effektivt. På Europa-niveau skønnes de økonomiske muligheder endda at være på 1,8 milliarder euro inden 2030. Ifølge OECD stiger antallet af mennesker i middelklassen med 3 milliarder i takt med levestandarden. Det øger middelklassen til 4,9 milliarder mennesker. Det vurderes, at behovet for råmaterialer bliver fordoblet, for vi kommer til at forbruge mere end nogensinde før.

For at væksten, levestandarden og den forudsete udvikling i forbruget af råmaterialer kan være mulig, skal metoder til at beskytte naturressourcer, investeringer og infrastruktur forbedres. Dette sker ikke af sig selv, men det kræver en stærk knowhow og en fordomsfri ledelse. Der skal etableres nye metoder, der forbedrer nytteværdien af forbrug af naturressourcer og genanvendelsen af materialer. Denne udvikling vil skabe betydelige markeder for anden generations råmaterialer af højkvalitet, der er mere fordelagtige end de jomfruelige materialer.

Fortum Waste Solutions bidrager til at opbygge et samfund med cirkulær økonomi og bevare sine egen kernekompentencer og samtidig specialisere sig på nye områder. Udviklingen af genanvendelsesforretningen og nye, innovative måder at udnytte affald på udgør vores instrumenter til at ændre fremtidens risici til muligheder.

Vi åbner døren til en renere verden

Det er derfor helt nødvendigt, at vi bliver bedre til at udnytte de ressourcer, vi har, og til at adskille det farlige og ikke-farlige affald, vi producerer. Fortum Waste Solutions har nøglen til overblik, når vi sammen med vores kunder planlægger, hvordan det farlige affald skal håndteres.

Bæredygtighedsnøglen

Bæredygtighed kræver, at vi ser på helheden

Nøglen sikrer, at der bliver taget hensyn til de mange og ofte modsatrettede effekter, behandlingen af farligt affald kan medføre. På den måde bliver alle beslutninger truffet på et oplyst og velovervejet grundlag. Det er nøglen til den bedste balance mellem økonomi og en styrket CSR-profil for jeres virksomhed.

Sporbarhed er en forudsætning

En bæredygtig løsning forudsætter kendskab til alle dele af processen. Og der skal være dokumentation gennem hele værdikæden - fra affaldet opstår til det er slutbehandlet. Uden sporbarhed kan den samlede bæredygtighed ikke vurderes. Det giver jeres virksomhed sikkerhed for, at affaldet behandles efter de højeste internationale standarder.

Fortum Waste Solutions er Nordens videncenter for farligt affald

Vi har opbygget omfattende viden om og erfaring med korrekt behandling af farligt affald. Det giver os et godt afsæt for også i fremtiden at være den bedste partner til bæredygtige løsninger til  farligt affald