Strategi 2017: Mod cirkulær økonomi

Fortum Waste Solutions ønsker at være frontløber i opbygningen af et genanvendelsessamfund, hvor materialespild og dannelse af affald er minimeret.

Den cirkulære økonomi har brug for innovative og langsigtede fremtidsvisioner. Fortum Waste Solutions har været førende i sin branche, både hvad angår håndtering af farligt affald og energiproduktion. Nu ønsker vi at bidrage til et samfund med cirkulær økonomi, hvor materialespild og dannelse af affald er minimeret.

Alle virksomheder i Fortum Waste Solutions har i 35 år arbejdet på at spare naturressourcer og fjerne farlige materialer fra kredsløbet. Vi koncentrerer os om cirkulær økonomi ved at udvikle nye måder til at udnytte affald som råmateriale. Vores mål er at kanalisere dobbelt så mange materialer som hidtil til genanvendelse i 2017.

Se
video

Det er et faktum, at naturressourcerne vil slippe op, men Fortum Waste Solutions har meget at byde ind med. Vores mission For en renere verden er mere aktuel end nogensinde før.

Vores vision er at være en dynamisk og ambitiøs virksomhed, der arbejder for fremme af cirkulær økonomi og er frontløber for ændring af branchen. Vi vokser lønsomt og hurtigere end markedet i samarbejde med vores kernekunder i Norden. Vi er en primær- og merværdiskabende partner for vores kunder. Vi arbejder sammen, lærer hurtigt og udfordrer os selv. Vi er den bedste arbejdsplads med henblik på etablering af et bedre miljø.

Vi arbejder ud fra vores værdier - ansvarlighed, kreativitet, respekt og ærlighed.