Handel og serviceydelser

Et servicekoncept, der omfatter de forskellige funktioner inden for handel, lovgivning og løbende ændringer af krav.

Samarbejde, der skaber konkurrencefordele i fremtiden

Handels- og servicevirksomheder omfatter mange forskellige områder lige fra lufthavne til havne og fra indkøbscentre til erhvervsparker. Fortums styrke er, at kunderne bliver tilbudt et omfattende servicekoncept som omfatter de forskellige funktioner inden for handel, lovgivning og løbende ændringer af krav.

Der fremkommer mange forskellige typer energiaffald i forbindelse med handel og serviceydelser (papir, metal, glas, plast) foruden biologisk og animalske biprodukter og affald som f.eks. køkkenfedt.

Byggeri- og nedrivningsaffald bliver også bragt til behandling sammen med sand, vand og støv fra nedgravede bundfældningsbassiner.

Andre specialområder er databeskyttelsesaffald som f.eks. personlige oplysninger, der er klassificerede som fortrolige, og medicinsk affald fra lægeklinikker såsom nåle og medicin.

Fortum tilbyder et servicekoncept til ejendomme, hvor alle kundens behov opfyldes til lave omkostninger og uden besvær. Vi sørger for den rette form for affaldsindsamling og transportudstyr og sender råmaterialerne til Fortums egne behandlingsanlæg til videre forarbejdning. Vi er ikke blot et affaldstransportfirma. Gennem tankegangen bag cirkulær økonomi tilstræber vi at forstå hele kæden og optimere effektiviteten i potentielle modelløsninger.

Åben rapportering er en vigtig del af et langtidssamarbejde

Fortums professionelle færdigheder er afspejlet i evnen til at indarbejde forskellige handelsfunktioner. Vi lever i en omskiftelig verden, og vi er ansvarlige for, at materialestrømmen bliver håndteret ifølge love og bestemmelser. En vigtig del af vores service er at informere kunderne, samt undervise i og foretage åben rapportering, hvor vi oplyser om mængden af affald, priser, leverancer, og hvordan materialerne udnyttes og opgraderes med henblik på genbrug.

Mere markante fordele i handels- og servicevirksomheder:

  • Vi følger lovgivningen nøje og påtager os forskellige funktioner i forhold til detailhandel og håndterer nye materialestrømme på konkurrencedygtig vis.
  • Vores salgspersonale i de forskellige områder vil opfylde behovene ved at skræddersy funktionelle servicekoncepter til de enkelte kunder.
  • På Fortums egne behandlingsanlæg behandles affaldsmængderne med henblik på genbrug. Plast anvendes f.eks. i profiler og som råmateriale til plastindustrien.
  • Vi deltager i udviklingen og støtter forskellige forskningsprojekter og akademiske undersøgelser med mere end 100.000 Euro om året.

Fortum:

  • Klassificerer, sorterer, emballerer, transporterer, underviser i og sørger for ansvarlig behandling af affald.
  • Analyserer, optimerer og udskiller genbrugeligt materiale fra processerne og kanaliserer dem videre til genbrug.
  • Deltager i miljøudviklingen og konstruktionsprocesser ved at rense vand og kontamineret jord og etableredeponier.
  • Vi implementerer både lokal service og logistiske totalløsninger samt internationale leverandørnetværk behandlingsnetværk.
  • Vi tilbyder en løsningsmodel for alt fra genbrug af de enkelte materialer til komplet udlicitering af affaldsbehandlingen.