Konstruktion- og nedrivningsvirksomhed

Mere end 95 % af det affald, der opstår i forbindelse med bygge- og nedrivningsopgaver, kan udnyttes f.eks. som strukturelle lag på deponier eller til energiproduktion.

Jeres partner ved nedrivning, restaurering, modtagelse og genanvendelse af affald

Sortering af affald og udnyttelse af materiale enten hos kunden eller på Fortums anlæg er kernen i bygge- og nedrivningsvirksomhed. I kraft af innovative håndteringsteknikker kan vi også genanvende farligt affald til energi og genopretning af kontamineret jord og vand.

Fortum tilbyder en samlet serviceløsning, hvor bygningsnedrivning, jordoprydning og modtagelse af kontamineret jord samt håndteringen af materialernes genbrug kan varetages i en og samme aftale. På den måde kan vi håndtere tidsplaner og risici og udbygge materialegenbrugen bedre, end det er muligt med særskilte kontrakter. Modellen giver markante besparelser i omkostningerne for jer.

Vi fokuserer på miljø og effektivitet ved at bruge mere end 95 % af vores byggeaffald til overflade- eller bundstrukturer på deponier, bassin- eller markstrukturer, jordgenopretning, håndtering af grundvand og sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse afdeponier. Vi skræddersyr altid nyttige løsninger ud fra det enkelte tilfælde, så det afledte byggeaffald kan anvendes på ny i umiddelbar nærhed af kilden.

Vi erstatter råmaterialer og øger graden af genanvendelse

Typiske nedrivnings- og renoveringssteder er gamle industribygninger, hvor de anvendte materialer gør det nødvendigt at vide, hvordan både du selv og miljøet kan beskyttes. Fortum er involveret i udviklingen af effektive behandlings- og udnyttelsesmetoder til byggeaffald. Vi anvender også underleverandører, der kender de nyeste innovative løsninger.

De mest markante fordele for bygge- og nedrivningsvirksomheder:

  • Vi varetager både nedrivnings- og renoveringsarbejde og håndtering af kontamineret jord.
  • Håndtering af tidsplaner og risici og effektiv udnyttelse af materialer giver vores kunder betragtelige besparelser.
  • Vi erstatter nye råmaterialer på forskellige måder som f.eks. genbrug af butiminen affald, tagfilt og gipsplader.
  • Vi er involveret i forskellige typer forsknings- og udviklingsprojekter, som fremmer udviklingen af hele sektoren, dens profil og skaber et forenet sæt kriterier.

Fortum:

  • Klassificerer, sorterer, emballerer, transporterer, underviser i og sørger for ansvarlig behandling af affald.
  • Analyserer, optimerer og udskiller genbrugeligt materiale fra processerne og kanaliserer dem videre til genbrug.
  • Deltager i miljøudviklingen og konstruktionsprocesser ved at rense vand og kontamineret jord og etableredeponier.
  • Vi leverer både lokal service og logistiske totalløsninger samt internationale leverandørnetværk.  
  • Vi tilbyder en løsningsmodel for alt fra genbrug af de enkelte materialer til komplet udlicitering af affaldshåndtering.