Metalindustri

Metalindustriens ressourcestrømme reduceres og udnyttes ved at levere genbrugsmaterialer, genanvende metaller og ved andre favorable løsninger

Vi udvikler genbrugssamfundet sammen med metalindustrien

Fortum udvikler aktivt nye favorable løsninger, hvorved ressourcestrømmen fra metalindustrien både kan reduceres og udnyttes ved genanvendelse. Vi omdanner affald og slagge til nye råmaterialer eller produkter og sørger for rensning af forurenet jordbund eller vandløb.

Hos Fortum forenes godt kendskab til metalindustrien og international erfaring, hvilket muliggør et åbent samarbejde og innovative, langsigtede projekter. Affaldfra metalindustrien, varierer meget – en fælles faktor er den store mængde af ubrugeligt materiale fra produktionen.

Vores styrke er at skræddersyløsninger, sammen med kunden. Tanken om cirkulær økonomi er ikke et nyt koncept i metalindustrien, men det indgår i i alle aktiviteter: minimeringen af unødvendigt affald, nyttiggørelse, ressource- og energigenanvendelsesamt på deponier.

Metalindustriens restprodukter giver værdi

Fortum deltager i samarbejde med vores kunder i metalindustrien i flere forsknings- og udviklingsprojekter, som udfordrer de traditionelle affaldsindsamlingsmodeller og støtter tanken om cirkulær økonomi , der sparer ressourcer og energi og gavner miljøet. Vi ønsker for eksempel at optimere genanvendelsen af affaldsressourcer, dannet i produktionen, og søger konstant nye anvendelsesmuligheder for dem. F.eks. til fabrikkens egen produktion, til udnyttelse i andre brancher, til vejbyggematerialer, til behandling af jord og vandløb samt til miljømæssigt ansvarlige konstruktionsprojekter.

De mest mærkbare fordele for metalindustrien:

 

  • Udvikling og effektivisering af processer gennem hele kæden fra produktion til slutdeponering af affald.
  • Bedre knowhow, flere potentielle løsningsmodeller, der øger omkostnings- og miljøeffektiviteten.
  • Måling af CPI (Consumer Price Index) som grundlag for uafbrudt vækst og udvikling.
  • Øget kompetence og imagepleje.
  • Kendskab til ny miljølovgivning og -regler.

 

Fortum:

  • Klassificerer, sorterer, emballerer, transporterer, uddanner i og sørger for bortskaffelse af affald.
  • Analyserer, optimerer og udskiller genanvendeligt materiale fra processerne.
  • Deltager i miljøudviklingen og miljørigtige konstruktionsprocesser ved at rense vandløb og kontamineret jord og etablere deponier og uskadeliggør blandt andet aske fra stålværkssmelteovne.
  • Vi implementerer både lokale totalløsninger til service/logistik og internationale leverandørnetværk.
  • Vi tilbyder en løsningsmodel for alt fra genanvendelse af de enkelte ressourcer til komplet udlicitering af affaldshåndteringen.