Mineindustri

Innovative og bæredygtige løsninger til mineindustriens miljøpleje og ressourcestyring.

Bæredygtige løsninger til mineindustri

Fortum tilbyder innovative og bæredygtige løsninger til mineindustriens miljøpleje og effektiv ressourceudnyttelse. Et omfattende samarbejde med kunden gennemføres i hele minens levetid fra planlægning til lukning.

Vores, skræddersyede service, til mineindustrien, dækker hele minedriftens levetid fra planlægning, til lukning og efterbehandling. Vi arbejder med miljøpleje for både aktive og lukkede miner .

Totalløsningerne omfatter for eksempel miljørigtig konstruktion, planlægning og gennemførelse af vandbehandling. Vi tilbyder effektive løsninger til planlægning og konstruktion af stabiliseringsgrus- og vandbassiner, vandbehandling samt viderebehandling og videre nyttiggørelse af alle former for afledte farlige stoffer.

Omkostningseffektivitet gennem innovation

Som frontløber for cirkulær økonomi og -genanvendelse udnytter Fortums løsninger de ressourcestrømme, der både dannes ved selve minedriften og i vores processer. Dette gør, at både ressourceeffektivitet og virksomhedens lønsomhedstiger. Miljøansvaret kræver en konstant forbedring af driften på mineindustriens forskellige områder. Vi udvikler hele tiden nye tiltag i vores forsknings- og udviklingsafdeling.

Fordele for mineindustrien:

  • Øget omkostningseffektivitet og produktivitet
  • Minimering af miljøgener og øget ansvarlighed ved aktiviteter
  • Imagepleje
  • Individuelle løsninger ogtotalløsninger.

Fortum:

  • En dynamisk aktør både ved etablering af nye løsninger og omlægning af eksisterende infrastruktur.
  • Erfaring i planlægning og ansøgning om tilladelser.
  • Kender miljøbehov og forskrifter ved minedrift samt demetodertil styring af miljøpåvirkninger.
  • Klassificerer, sorterer, emballerer, transporterer, uddanner og sørger for bortskaffelse af affald.
  • Analyserer, optimerer og udskiller genanvendeligt materiale.
  • Tilbyder en løsningsmodel for alt fra genbrug af de enkelte materialer til komplet udlicitering af affaldshåndteringen.