Skovindustri

Fortum tilbyder skovindustrien omfattende miljø- og ressourceservices, der giver omkostningsbesparelser og effektiviserer produktionsprocesser.

Nyeste knowhow til skovindustrien

Fortum tilbyder et stort udvalg af ressourcer og miljørigtige konstruktioner, der svarer til skovindustriens behov. Alle genbrugelige materialer kan udnyttes ved hjælp af virksomhedsspecifik løsning for affaldsbehandling og ressourcegenbrug - enten i industriens egne eller Fortums processer.

Innovative løsninger giver industriprocesserne et fremskidt og reducerer affaldsmængden og forbedrer ressourceudnyttelsen. Fortums forsknings- og udviklingsteam søger konstant efter bedre og mere effektive måder at kanalisere materiale til genbrug på samt nye processer, som kan nyttiggøres. Fortum har kendskab til lovgivningen for skovindustri og aktuelle emner i branchen. Vi er med i udviklingen af nye, innovative løsninger for eksempel gennem forskningsprogrammer.

Omkostningsbesparelser fra restprodukter

En planlagt nyttiggørelse af ressourcestrømmene forbedrer lønsomheden ved at effektivisere produktionsprocessen. Ved at genbruge affald opnås der mærkbare besparelser både på omkostninger og dyrbare naturressourcer.

Eksempler på løsninger, vi har gennemført:

 • Genbrugsprodukter og industrielle råmaterialer af plast. 
 • Restprodukter som aske og sodabundfald er udnyttet i miljørigtige anlægsprojekter. 
 • Farligt affald er fjernet fra flowet ved forbrænding.

De mest mærkbare fordele for skovindustrien:

 • Omkostningsbesparelser
 • Imagepleje
 • Procesforbedring
 • Nytteanvendelse af affald og restprodukter
 • Kendskab til nye forskrifter
 • Kundespecifikke, bæredygtige løsninger

Fortum:

 • Klassificerer, sorterer, emballerer, transporterer, uddanner i og sørger for bortskaffelse af affald.
 • Analyserer, optimerer og udskiller genanvendeligt materiale fra processerne.
 • Deltager i miljøudviklingen og miljørigtige konstruktionsprocesser ved for eksempel at rense vandløb og kontamineret jord og etablere deponier.
 • Vi implementerer både lokale totalløsninger til service/logistik og internationale leverandørnetværk. 
 • Vi tilbyder en løsningsmodel for alt fra genanvendelse af de enkelte materialer til komplet udlicitering af affaldshåndteringen.

Kontakt venligst os

Lad os sammen overveje, hvilke miljø- og affaldsløsninger der skal til for at skabe fordele og effektivitet for netop jeres virksomhed.