Forskning og udvikling

Grundlaget for Fortum Waste Solutions forskning og udvikling er at fremme cirkulær økonomi og beskytte naturens ressourcer.

Fortum Waste Solutions forsknings- og udviklingsarbejde fokuserer på at fremme cirkulær økonomi og spare på naturens ressourcer. Hovedformålet er at udvikle nye genanvendelsesmetoder for affald, forøge nyttiggørelsen af affaldsmaterialer samt skræddersy kundeløsninger, der forbedrer ressource- og energieffektiviteten. Vi udvikler konstant vores processer til fordel for kunderne.

Vi deltager i forsknings- og udviklingsprojekter, der styrker miljø og affaldshåndtering. Eksperter fra universiteter og forskningsinstitutter kan blive involveret via samarbejdsprojekter og programmer.

Forsknings- og udviklingsarbejde i 2015

Fortum Waste Solutions udgifter til forskning og udvikling var i alt 3,7 mio. euro, hvilket svarer til 1,4 % nettoomsætningen. I 2015 har vi fokuseret på at udvikle processer, der fremmer strategien for cirkulær økonomi. Forsknings- og udviklingsindsatsen sigtede særligt imod udvikling af kommercielle kundeløsninger på områderne kemisk industri, skovindustri, mindedrift og metalindustri i tæt samarbejde med koncernens forretningsenheder og salg.

Fra 1995 til 2015 har Fortum Waste Solutions miljøstipendiefond, som blev grundlagt i 1994, årligt tildelt stipendier til en samlet værdi på ca. 1,6 mio. euro. I 2015 blev i alt 150.000 euro tildelt i stipendier til offentlige forskningsprojekter med relevans for miljøudvikling.