Procesbeskrivelser

Her kan du læse om vores processer og behandlingsmetoder i Danmark.

Læs mere om vores teknologier til behandling af farligt affald og olieforurenet vand samt om, hvordan vi gennem behandlingen skaber mest mulig værdi og nytte af ressourcerne i affaldet.