Danmarks Maritime Fond støtter Fortums cirkulære løsning til rensning af ballastvand

13.7./2017

Danmarks Maritime Fond støtter Fortums cirkulære løsning til rensning af ballastvand

Fortum Waste Solutions A/S og den maritime teknologi-virksomhed Bawat A/S introducerede i slutningen af april et fælles koncept til en bæredygtig rensning af ballastvand. 

Nu har Den Danske Maritime Fond besluttet at yde økonomisk støtte til det cirkulære initiativ, som, fonden vurderer, har potentiale til at udvikle og fremme dansk skibsfart. 

Bawat løsning til rensning af ballastvand

Løsningen henvender sig til havne, rederier og værfter. Teknologien bygger på en pasteuriseringsmetode, som i én proces opvarmer og renser ballastvandet.  

Metodens fordele: 

  • hurtig og fleksibel mobil løsning ved kajkanten
  • nyttiggør overskudsvarme
  • bruger ingen hjælpestoffer
  • efterlader ingen restprodukter
  • omkostningseffektiv og energibesparende metode.

Løsningen imødegår ballastvandskonventionen vedtaget af den Internationale Maritime Organisation (IMO), som træder i kraft den 8. september 2017. Konventionen skærper kravene til rensning af ballastvand, så spredning af invasive arter undgås. Globalt skal ca. 60.000 skibe honorere de nye krav.  

Ballastvand-konceptet er et godt supplement til de olie/vand-tilbud Fortums Oily Water selskab i forvejen tilbyder danske havne. 

Servicekonceptet for det mobile onshore behandlingssystem til ballastvand og en fleksibel tilkaldeordning vil være tilgængeligt fra primo 2018.

Læs mere om motivationen for støtten fra Den Danske Maritime Fond.

Læs mere om konceptet.

Læs mere om teknologien.