Håndtering af farligt affald på en bæredygtig måde

Fortum Waste Solutions transporter, analyserer og behandler farligt affald i overensstemmelse med kundens behov. Vi hjælper også med korrekt emballering og mærkning.