Vores ansvar

Som en miljøvirksomhed med fokus på cirkulær økonomi følger vi nøje, hvordan vores aktiviteter påvirker samfundet

Nøgleelementer ved Ekokems samfundsansvar

Som en miljøvirksomhed med fokus på cirkulær økonomi følger vi nøje, hvordan vores aktiviteter påvirker samfundet. Det er vigtigt for os, at vores arbejde er sikkert både for miljøet og mennesker. Der er fastsat seks nøgleelementer for ansvarlighed med tilhørende målsætninger.

1. Ressourceeffektivitet
Frasorterede materialer sendes tilbage i kredsløbet enten til det gamle eller et nyt anvendelsesformål.

2. Energieffektivitet
Ikke-genanvendelige ressourcer nyttiggøres til energi, energigenvinding effektiviseres og energiforbruget i processer reduceres.

3. Sikkerhed for miljøet
Services leveres bæredygtigt, uden at gå på kompromis med miljøet. Vi minimerer vores miljøpåvirkninger. Vi har forpligtet os til et niveau med nul hændelser vedrørende overskridelse af emissions- eller udledningsgrænser.

4. Sikkerhed for mennesker
Services gennemføres ved at overholde krav til arbejds- og miljøsikkerhed gennem vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. Farlige stoffer fjernes fra affaldsstrømmene.

5. Aktiv interaktion med interessenter
Samarbejdet med kunder, personale, borgere og myndigheder i nærområderne er åbent, aktivt og langsigtet.

6. Rentabel økonomi
Vores aktiviteter er økonomisk rentable og udbyttet deles med interessenter og investeres i udvikling.