Sikkerhed hos Fortum Waste Solutions

Fortum Waste Solutions ønsker at være en sikker og god arbejdsplads for både sine medarbejdere og sine samarbejdspartnere - vores vision er 0 arbejdsulykker. Sikkerhedskurset (SSG Entre Pass) skal styrke vores indsats for et bedre miljø og arbejdsmiljø.

Sikkerhedskursus og SSG Entre Pass

Inden 1. april 2017 skal alle, som udfører arbejde hos os, gennemføre et sikkerhedskursus. Det skal sikre medarbejdernes generelle kendskab til de sikkerhedsmæssige udfordringer, der kan opstå på store industriarbejdspladser.

Sikkerhedskurset udbydes via det svenske firma Standard Solutions Group (SSG) og gennemføres på www.ssg.se. Kurset består af:

  • Et generelt modul, som gennemføres før arbejde på et af vores anlæg i Danmark (ca. 2 timer)
  • Et ekstra modul, som gennemføres før arbejde på vores anlæg i Nyborg (ca. 20 min)

I rubrikken relaterede dokumenter finder du relevante vejledninger. For at få adgang til kurserne skal du:
(Find relevant guidance in the box 'related documents'. To access the courses, you have to:)

  1. Oprette virksomheden i SSG 
    (SSG Company registration)
  2. Oprette medarbejderne i SSG
    (SSG Employee registration)
  3. Læse vejledningen til kurset

Som dokumentation for sikkerhedsuddannelsen modtager du et personligt adgangskort - SSG-entre-pass. Det skal altid medbringes og forevises på forlangende.

Kontakt SSG-support (svensk og engelsk) eller Fortum, hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp.

Uddannelsen gælder for en periode på 3 år. Leverandøren afholder selv egenbetalingen for support, administration og adgangskort på 850 svenske kr. pr. person. Beløbet faktureres direkte.

Fortum forventer, at den erhvervede viden om sikkerhed og miljøkrav efterleves ved arbejde på vores anlæg. Skulle det mod forventning ikke ske, forbeholder vi os ret til at sanktionere leverandøren ift. alvorligheden. Manglende overholdelse af sikkerhedsregler kan medføre påtale, advarsel eller bortvisning uden kompensation.

Vi ser frem til at forbedre sikkerheden for alle medarbejdere sammen med jer.